Kontynuuje serię z poradnikami dla MS Excel. Ostatnio było o dynamicznych zakresach dla tabel przestawnych, a dziś opiszę w jaki sposób utworzyć wykres, którego seria danych będzie się zmieniać dynamicznie, bez ręcznej edycji.

logo ms excel

Statyczny wykres

Chcemy zestawić na wykresie kolumny ‘Wykonanie’ oraz ‘Wysyłka’ za marzec 2017. Nie ma żadnego problemu. Zaznaczymy nagłówki wraz z danymi, a następnie ze wstążki Wstawianie wybieramy wykres typu kolumnowego. W wyniku otrzymujemy wykres jak poniżej.

statyczny wykres

Czasami zachodzi potrzeba wyświetlenia na wykresie tylko fragmentu danych. Jeżeli wykres składa się tylko z kilku serii danych, nie jest to problem, można ręcznie wyedytować każdą serię i zmienić jej zakresy (należy również pamiętać o zmianie zakresu danych dla etykiet osi). Jednak gdy wykres składa się z wielu serii danych staje się to już kłopotliwe, szczególnie jeżeli takich zmian dokonujemy często.

Dynamiczny wykres

Załóżmy, że chcemy ograniczyć wykres dwoma datami (komórki G2 i G3). Aby utworzyć taki dynamiczny wykres należy zaprzęgnąć do pracy Menadżer nazw. Dla każdej serii danych oraz dla etykiety osi trzeba utworzyć nazwane formuły, odpowiednio:

  • seria danych rngWykonanie =INDEKS($B:$B;PODAJ.POZYCJĘ($G$2;$A:$A;0)):INDEKS($B:$B;PODAJ.POZYCJĘ($G$3;$A:$A;0))
  • seria danych rngWysyłka =INDEKS($C:$C;PODAJ.POZYCJĘ($G$2;$A:$A;0)):INDEKS($C:$C;PODAJ.POZYCJĘ($G$3;$A:$A;0))
  • etykieta osi rngData =INDEKS($A:$A;PODAJ.POZYCJĘ($G$2;$A:$A;0)):INDEKS($A:$A;PODAJ.POZYCJĘ($G$3;$A:$A;0))

Co się dzieje powyżej? Otóż dla każdej z formuł zwracany jest nowy zakres danych dla każdej z kolumn A, B i C. W tym wypadku od 11 do 21 wiersza. Czyli uzyskujemy A11:A21, B11:B21, C11:C21. Całą robotę odwala formuła PODAJ.POZYCJĘ(), która znajduje wiersze spełniające warunki daty.

Zawartość Menedżera nazw powinna wyglądać tak jak poniżej.

menadżer nazw

Następnie po dodaniu nazwanych formuł pora na edycję wykresu.

edycja wykresu

A tak prezentuje się nasz końcowy efekt pracy, czyli piękny, dynamiczny wykres ;-)

dynamiczny wykres