W końcu nastąpił większy postęp w mojej aplikacji! Bardzo się z tego cieszę, szczególnie, że początki nie były łatwe i wywołały u mnie frustrację i tym samym niechęć do dalszej pracy nad projektem. W końcu również widać efekty w postaci wywołania API i zwrócenia wyników w JSON. Dziś opiszę co udało mi się zrealizować.

Zootopia

Wzorce w praktyce

Na wstępnie chciałbym zaznaczyć, że nie udałoby mi się tego wszystkiego zrealizować gdyby nie fantastyczny kurs Piotrka Gankiewicza - Becoming a software developer. Udało mi się zastosować w praktyce wzorzec Onion Architecture, a przynajmniej na tyle ile go zrozumiałem. Oczywiście wszystko to małe kroki, ale są one dla mnie bardzo ważne. Opiszę wszystko na przykładzie klasy User, która jest najbardziej dopracowana.

Klasa domenowa User wygląda następująco:

public class User
{
  public Guid Id { get; private set; }
  public string Email { get; private set; }
  public string Password { get; private set; }
  public bool IsActive { get; private set; }
  public DateTime CreatedAt { get; private set; }
  public DateTime UpdatedAt { get; private set; }

  public User()
  {

  }

  public User(string email, string password)
  {
    Id = Guid.NewGuid();
    SetEmail(email);
    SetPassword(password);
    IsActive = true;
    CreatedAt = DateTime.UtcNow;
    UpdatedAt = DateTime.UtcNow;
  }

  public void SetEmail(string email)
  {
    if (String.IsNullOrWhiteSpace(email))
    {
      throw new Exception("Email can't be empty.");
    }

    if (Email == email)
    {
      return;
    }
    Email = email.ToLowerInvariant();
    UpdatedAt = DateTime.UtcNow;
  }

  public void SetPassword(string password)
  {
    if (String.IsNullOrWhiteSpace(password))
    {
      throw new Exception("Password can't be empty.");
    }

    if (password.Length < 6)
    {
      throw new Exception("Password can't be shorter then 6 characters.");
    }

    if (password.Length > 20)
    {
      throw new Exception("Password can't be longer then 20 characters.");
    }

    if (Password == password)
    {
      return;
    }
    Password = password;
    UpdatedAt = DateTime.UtcNow;
  }
}

Jak widać walidacja danych następuje przed utworzeniem instancji klasy, zwracane są odpowiednie wyjątki. Kwestia uwierzytelniania i przechowywania hasła nie jest jeszcze rozwiązana, ale to na ten moment nie jest kluczowe.

Następnie utworzyłem repozytorium z interfejsem IUserRepository, po to żeby było wiadomo jakie operacje będzie można wykonywać na obiektach domenowych, jednocześnie nie ma tutaj uzależnienia od implementacji sposobu realizowania tych zadań.

public interface IUserRepository
{
    User Get(Guid userId);
    User Get(string email);
    IEnumerable<User> GetAll();
    void Add(User user);
    void Update(User user);
    void Remove(Guid userId);
}

Kolejnym krokiem już w projekcie DataBoard.Infrastructure utworzyłem klasę UserDTO bez zbędnych metod, która będzie transferować do projektu DataBoard.Web tylko część informacji. Zostanie ona oczywiście rozszerzona, tylko wstępnie tak wygląda.

public class UserDto
{
  public Guid Id { get; set; }
  public string Email { get; set; }
}

W DataBoard.Infrastructure znajduje się właściwa implementacja repozytorium UserRepository. Wstępnie wygląda następująco. Jest ona powiązana z bazą danych oraz Entity Framework Core. Za pomocą wbudowanych mechanizmów w ASP.NET Core DependencyInjection wstrzykuje zależność “kontekstu” bazy danych.

public class UserRepository : IUserRepository
{
  private readonly DataboardContext _context;

  public UserRepository(DataboardContext context)
  {
    _context = context;
  }
  public void Add(User user)
  {
    _context.Users.Add(user);
    _context.SaveChanges();
  }

  public User Get(Guid userId)
  {
    throw new NotImplementedException();
  }

  public User Get(string email)
  {
    return _context.Users.FirstOrDefault();
  }

  public IEnumerable<User> GetAll()
  {
    return _context.Users;
  }

  public void Remove(Guid userId)
  {
    throw new NotImplementedException();
  }

  public void Update(User user)
  {
    throw new NotImplementedException();
  }
}

Sam kontekst wygląda następująco

public class DataboardContext : DbContext
{    
  public DataboardContext(DbContextOptions<DataboardContext> options) : base(options)
  {
    Database.Migrate();
  }

  public DbSet<User> Users { get; set; }
}

Również w DataBoard.Infrastracture znajdują się usługi, które udostępniane są dla DataBoard.Web, tak aby ten ostatni nie miał świadomości o tym skąd i w jaki sposób są pobierane dane. Jako zależności wstrzykuje tutaj interfejs IUserRepository oraz IMapper. Ten drugi pozwala na transofrmację obiektu domenowego w obiekt DTO.

public class UserService: IUserService
{
  private readonly IUserRepository _userRepository;
  private readonly IMapper _mapper;
  
  public UserService(IUserRepository userRepository, IMapper mapper)
  {
    _userRepository = userRepository;
    _mapper = mapper;
  }

  public UserDto Get(string email)
  {
    var user = _userRepository.Get(email);
    return _mapper.Map<User,UserDto>(user);
  }

  public IEnumerable<UserDto> GetAll()
  {
    var users = _userRepository.GetAll();
    return _mapper.Map<IEnumerable<User>,IEnumerable<UserDto>>(users);
  }
}

Na samym końcu “układu pokarmowego” (a może jednak na początku) znajduje się DataBoard.Web i kontroler UserController. Tu również następuje wstrzyknięcie zależności, w tym wypadku wcześniej wspomnianej usługi IUserService.

[Route("/api/users")]
public class UserController : Controller
{
  private readonly IUserService _userService;

  public UserController(IUserService userService)
  {
    _userService = userService;
  }

  public JsonResult GetUsers()
  {
    return Json(_userService.GetAll());
  }
}

Po wywołaniu adresu http://localhost:5000/api/users otrzymuję listę użytkowników zapisanych w bazie danych w formacie JSON.

json result /api/users"

Problemy

Najwięcej problemów przyniosło mi zastosowanie Entity Framework Core. Co prawda opisywałem na swoim blogu jak można go zastosować w aplikacji, ale była ta prosta aplikacj bez podziałów na warstwy.

Po pierwsze w Databoard.Web Startup.cs musiałem wstrzyknąć kontekst bazy danych services.AddDbContext<DataboardContext>(options => options.UseSqlServer("Data Source=localhost;Database=Databoard;User ID=sa;Password=4BEsFpaq")); a w nim ConnectionStringa.

Kolejny problem stanowiło to, że kontekst bazy danych znajdował się w DataBoard.Infrastructure, wywołanie dla tego projektu dotnet ef migrations add InitialCreate kończyło się błędem:

Your target project '<Target Project>' doesn't match your migrations assembly '<Migrations Assembly>'. Either change your target project or change your migrations assembly.
Change your migrations assembly by using DbContextOptionsBuilder. E.g. options.UseSqlServer(connection, b => b.MigrationsAssembly("<Target Project>'")). By default, the migrations assembly is the assembly containing the DbContext.
Change your target project to the migrations project by using the Package Manager Console's Default project drop-down list, or by executing "dotnet ef" from the directory containing the migrations project.

Niestety nie zrozumiałem co należy zrobić, aż natknąłem się na to rozwiązanie na GitHub.

Uruchomiłem polecenie dotnet ef --startup-project ../DataBoard.Web/ migrations add InitialCreate a następnie dotnet ef --startup-project ../DataBoard.Web/ database update, najpierw zostały utworzone pierwsze pliki migracyjne, a następnie została zmodyfikowana baza danych.

Dodatkowo, aby wypełnić bazę danych “dummy data” wywołuję statyczną metodę, która zostaje wywołana wraz ze startem aplikacji.

public static void EnsureSeedData(this DataboardContext context)
{
  if (context.Users.Any())
  {
    return;
  }

  var users = new List<User>()
  {
    new User("[email protected]", "secret"),
    new User("[email protected]", "secret")        
  };

  context.Users.AddRange(users);
  context.SaveChanges();
}

Co dalej

Backend zaczął działać, teraz muszę się skupić na frontendzie. Zbuduję podstawową główną stronę opierając się na Bootstrapie dołączę do tego komponenty napisane w Vue.js, które będą konsumować API. Nie wiem czy jest to rozwiązanie optymalne, czy w ogóle prawidłowe, ale na pewno muszę napierać do przodu :)