W projekcie konkursowym początkowo na frontendzie chciałem zastosować Reacta. Jednak stwierdziłem, że będę mierzył z armaty do muchy. Znalazłem lżejsze rozwiązanie pasujące do założeń projektu, czyli Vue.js. Do tej pory nie miałem z nim żadnej stycznośći, zatem zanim będę mógł go zastosować będę musiał się go nauczyć. I dziś wpis będzie o wprowadzeniu do Vue.js.

vuejs

Vue.js

Tak, Vue.js, jest kolejną bilblioteką JavaScript, jego twórcą jest Evan You, który pracował wcześniej dla Google nad projektem AngularJS. Jego zamiarem było stworzenie nowej, lekkiej biblioteki JS, ale z najlepszymi cechami AngularJS. Vue.js pozwala na budowę prostych, interaktywnych aplikacji webowych z wykorzystaniem wzorca MVC. Niewątpliwą zaletą Vue.js jest to, że nie trzeba posiadać dużej wiedzy na temat samego JavaScript, aby napisać podstawową aplikację typu lista ToDo.

Instalacja

Istnieje kilka sposobów na instalację lub też użycie najnowszej wersji Vue.js w projekcie. Najprostszy z nich to dołączenie skryptu do <script>:

Drugi sposób zalecany w rozwiązaniach biznesowych to skorzystanie z vue-cli, które pozwala na zainicjowanie szkieletu projektu typu SPA.

# install vue-cli
$ npm install --global vue-cli
# create a new project using the "webpack" template
$ vue init webpack my-project
# install dependencies and go!
$ cd my-project
$ npm install
$ npm run dev

Prosta aplikacja

Utworzyłem prosty plik index.html, który wygląda następująco

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title></title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  </head>
  <body>
    <div id="app">

    </div>  
  </body>
  <script src="https://unpkg.com/vue"></script>
  <script type="text/javascript" src="js/app.js"></script>
</html>    

Jak widać wyżej Vue.js pobieram z repozytorium CDN. Dołączyłem również plik app.js, który zawiera całą logikę odpowiedzialną za interakcję z Vue.js. Istotna jest tutaj kolejność dodawania skryptów, pierwszy musi być Vue.js, ponieważ app.js jest od niego zależny.

var app = new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  message: 'Hello from Vue!'
 }
})

Co się tutdaj dzieje. Otóż tworzę nową instancję obiektu Vue, w konstruktorze przypisuje do właściwości el selektor CSS, do którego będzie “przykotwiczona” cała aplikacja. Następnie w sekcji data definiuje zmienną message.

Teraz dokonując małej zmiany w index.html za pomocą interpolacji mogę wyświetlić zmienną message zdefiniowaną wcześniej w app.js.

<div id="app">
 {{message}} 
</div>

Powyżej pokazałem najprostsze użycie Vue.js. Jest to tylko wierzchołek podstawowych możliwości biblioteki, która pozwala m.in. na automatyczne przypisywanie modeli do danych, pętle, warunki, tworzenie szablonów itp.

Postaram się utworzyć mini-cykl, w którym będę pokazywał i objaśniał kolejne funkcje Vue.js.