Udało mi się poznać podstawy Vue.js, zatem nadszedł odpowiedni moment, żeby go połączyć z konkursową aplikacją. Innymi słowy łączę ASP.NET Core z Vue.js. Czy było łatwo? Dowiecie się czytając dalej.

JavaScriptServices

Udało mi się znaleźć rozwiązanie, które pozwala na utworzenie aplikacji SPA opartej o ASP.NET Core na backendzie oraz Vue.js na frontendzie. Niestety rozwiązanie to okazało się dosyć przytłaczające, ponieważ opierało się na Webpacku, a wtedy wiedziałem o nim tylko tyle, że używają go frontendowcy do automatyzacji tasków.

Zacząłem zgłębiać to rozwiązanie i okazało się, że wszystko zmierza do połączenia Webpacka z JavaScriptServices. JavaScriptServices jest zestawem narzędzi składającym się z następujących komponentów:

 • Microsoft.AspNetCore.NodeServices,
 • Microsoft.AspNetCore.SpaServices,
 • Microsoft.AspNetCore.AngularServices.

Dodatkowo istniała jeszcze Microsoft.AspNetCore.ReactServices, ale cała funkcjonalość została przeniesiona do Microsoft.AspNetCore.SpaServices.

Na podstawie dokumentacji Microsoftu okazało się, że całość można sobie baaaardzo usprawnić poprzez instalację szablonów aplikacji SPA dotnet new --install Microsoft.AspNetCore.SpaTemplates::*.

dotnet spa templates"

Jak widać powyżej pojawiło się kilka dodatkowych szablonów, również ten interesujący mnie, po wywołaniu dotnet new vue CLI tworzy nowy projekt SPA oparty o Vue.js. Po utworzeniu projektu uruchomiłem aplikację dotnet run wszystko działa poprawnie. Niestety absolutnie nie wiedziałem co się wydarzyło pod spodem. Dodatkowo wszystkie skrypty JavaScript zostały zastąpione TypeScript, którego nie znam.

Razor + Vue.js

Niestety, ale musiałem znaleźć inne rozwiązane, ponieważ w gotowym szablonie działo się za dużo “magii”. Najprościej było wykorzystać funkcjonalność Razora i posypać ją szczyptą Vue.js.

W widoku _Layout.cshtml dodałem framework Vue.js wraz z bilbioteką axios, która radzi sobie z żądaniami HTTP. Co prawda istnieje również vue-resource, które ma taką samą funkcjonalność, jednak sam twórca Vue.js nie zaleca jej do obsługi żądań HTTP.

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>
<script src="~/js/app.js"></script>

W pliku app.js wywołuje żądanie GET na utworzonym wcześniej kontrolerze API. Zwrócony obiekt JSON zostaje przypisany do tablicy users. Należy zwrócić uwagę na funkcję mounted(), która jest wbudowanym zdarzeniem cyklu życia instancji Vue.js (ang. instance lifecycle hooks)

var app = new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  users: []
 },
 mounted() {
  axios.get('/api/users').then(response => { this.users = response.data })
 }
})

Finalnie w widoku Index.cshtml dodałem wyświetlenie emaili wszystkich użytkowników znajdujących się w bazie danych.

<h1>List of users</h1>
<ul v-if="users && users.length">
  <li v-for="user in users">
    <p> {{ user.email }} </p>
  </li>
</ul>