Kontynuacja wpisu o MS SQL Server. Dziś króciutki wpis o tym jak wywołać polecenie SQL na nowo utworzonej bazie danych.

Aby móc rozpocząć pracę z MS SQL Server należy dodać do swojego projektu bibliotekę umożliwiającą komunikację z bazą danych. Ja wykorzystam standardową bibliotekę Microsoft - System.Data.SqlClient. Dodaje ją do projektu poleceniem dotnet add package System.Data.SqlClient, a następnie wywołuje dotnet restore, tym samym bilbioteka jest już gotowa do użycia.

Przede wszystkim należy utworzyć ConnectionString, a pomoże w tym klasa SqlConnectionStringBuilder, która ułatwia zbudowanie wcześniej wspomnianego stringa. Tworzę nowy obiekt, a następnie przypisuje wartości najważniejszym właściwościom, czyli:

 • DataSource - adres serwera
 • UserID - nazwa użytkownika
 • Password - hasło w/w użytkownika

Utworzony w ten sposób ConnectionString zostaje przekazany do konstruktura SqlConnection, który otwiera połączenie z bazą danych.

Jako przykładowe polecenie SQL wykonam zwykłego selecta, który zwróci nazwy baz danych. Polecenie SQL można zapisać w zmiennej typu string, a następnie przekazać do konstruktura SqlCommand wraz z otwartym połączeniem. Następnie odczytuje strumień wierszy zwrócony przez polecenie SQL.

try
{
  // Build connection string
  SqlConnectionStringBuilder builder = new SqlConnectionStringBuilder();
  builder.DataSource = "localhost"; 
  builder.UserID = "sa";       
  builder.Password = "4BEsFpaq";   

  // Connect to SQL
  Console.Write("Connecting to SQL Server ... ");
  using (SqlConnection connection = new SqlConnection(builder.ConnectionString))
  {
    connection.Open();
    Console.WriteLine("Done.");
    string sql = "SELECT name FROM sys.Databases;";

    using (SqlCommand command = new SqlCommand(sql, connection))
    {
      using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader())
      {
        while (reader.Read())
        {
          Console.WriteLine("{0}", reader.GetString(0));
        }
      }
    }
  }
}
catch (SqlException e)
{
  Console.WriteLine(e.ToString());
}

W następnej części opiszę wykorzystanie EntityFramework.