Dziś kontynuacja serii o Vue.js, omówię dyrektywy, których używa się najczęściej podczas pracy z tym frameworkiem.

Czym są dyrektywy Vue.js?

Dyrektywy to nic innego jak atrybut, który dodajemy do znaczników HTML, z tym, że nie są one częścią standardu HTML, a są intepretowane bezpośrednio przez Vue.js. Można również powiedzieć, że są mini-funkcjami, które zmieniają zachowanie i strukturę DOM. Każda dyrektywa rozpoczyna się od prefiksu v-, po którym dodajemy nazwę dyrektywy.

v-text

Podstawowa dyrektywa, której użyłem w niejawny sposób w poprzednim odcinku, dodaje tekst (ze zmiennej podanej jako parametr atrybutu) wewnątrz elementu, do którego została przypisana dyrektywa. Dyrektywy v-text używa się niejawnie stosując zapis klamrowy (mustache tag) i w gruncie rzeczy daje taki sam rezultat.

<div id="app">
 <span> {{message}} </span>
 <span v-text="message"></span>
</div>  
var app = new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  message: 'Hello Vue!'
 }
})

v-html

Dyrektywa v-html jest bardzo podobna do v-text, z tą różnicą, że pozwala na przekazanie znaczników HTML, które są następnie interpretowane przez przeglądarkę internetową. W pierwszym przypadku zostanie zwrócony dokładnie i dosłownie tekst kryjący się w zmiennej message, natomiast w drugim tylko Hello from HTML.

<div id="app">
 <span v-text="message"></span>
 <span v-html="message"></span>
</div> 
var app = new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  message: "<strong>Hello from HTML</strong>"
 }
})

v-show

v-show jest dyrektywą warunkową, która po przyjęciu argumentu, który jest prawdą, spowoduje, że element do którego jest przypisana zostanie wyświetlony użytkownikowi. W przypadku fałszu do elementu zostanie dodany styl CSS display:none. Dyrektywa v-show nie usuwa elementu z DOM.

<div id="app">
 <p v-show="enoughMoney">Buy it</p>
</div> 
var app = new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  enoughMoney: true
 }
})

v-if, v-else

Następną dyrektywą warunkową jest v-if. Na zewnątrz działa tak samo jak v-show, z tą różnicą, że jeżeli warunek nie jest spełniony to element do którego się odnosi nie zostanie dodany do DOM. v-else nie istnieje samodzielnie i zawsze występują w parze z v-if, jest wykonywana gdy pierwszy warunek nie został spełniony.

<div id="app">
 <p v-if="enoughMoney">Buy it</p>
 <p v-else>You don't have enough money</p>
</div> 
var app = new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  enoughMoney: true
 }
})

v-pre

Pozwala na wyświetlenie tekstu zawierającego znaki ````, interpreter Vue.js ominie wszystko, co znajduje się wewnątrz taga HTML (oraz jego dzieci) opatrzonego tą dyrektywą - zostanie zwrócony pre-formatowany tekst.

<div id="app">
 <p v-pre> {{ message will be not compilated }} </p>
</div> 

v-once

Dyrektywa v-once powoduje, że element (oraz elementy podrzędne) zostanie przetworzony przez Vue.js tylko raz. Jakakolwiek zmiana wartości zmiennej message za pomocą konsoli czy też kodu JavaScript nie spowoduje, że zostanie ona przetwrzona i wyświetlona jej zaktualizowana wartość. Warto pamiętać, że wartość zmiennej zostanie zmieniona, natomiast nie nastąpi odświeżenie elementów DOMu.

<div id="app">
 <p v-once> {{message}} </p>
</div> 
var app = new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  message: 'This message is genreated only once'
 }
})

To nie wszystko

Istnieje jeszcze kilka dyrektyw, które są bardziej zaawansowane, m.in.: v-for, v-model, v-bind, w związku z tym wymagają szerszego, dokładniejszego opisu, który zostanie przygotowany w kolejnych wpisach.